Finanslære på 1-2-3

Bruk av egenkapital, lån eller leasing

Alle investeringer i en bedrift må finansieres. Her skal vi se nærmere på hvordan valg av finansieringsform vil kunne påvirke bedriftens lønnsomhet, likviditet og til og med utstyrspark!

Man har i hovedsak tre valg når man skal finansiere en investering:
 • Bruke oppsparte midler (egenkapital)
 • Lån
 • Leasing/leie
Hvilken finansiering bør man velge?
De fleste bedrifter vil ha behov for å bruke alle de tre formene for finansiering – samtidig. I noen tilfeller velger man å bruke av egenkapitalen, i andre tilfeller velger man å låne penger eller å lease. Det handler med andre ord om å velge rett finansiering til hver investering. For å tydeliggjøre temaet kan vi trekke en maritim sammenligning.
Tenk deg at du er kaptein på et stort seilskip. Du skal legge til kai i en trang og farefull havn med mange skjær og holmer – og du må vurdere om du skal bruke seil, motor eller be om hjelp fra den lokale losen. Du velger det siste og blir tauet trygt til kai. Tidligere samme dag har du brukt både motor og seil. Da du gikk fra kai i den forrige havnen, valgte du motorene. Da du krysset havet, valgte du seilene. Når du nå skal legge til kai, velger du å bruke losen.
Spørsmålet dreier seg altså ikke om å velge én form for finansiering. Det handler om når du skal bruke de ulike variantene.
Ikke la følelsene styre valget
Vi nordmenn har kultur og tradisjon for å eie tingene våre. Unntaket er bolig; da synes vi det er greit å ta opp lån. Men hvorfor vi liker å eie, har nok mest med følelser å gjøre. Det gir oss en følelse av kontroll. Men den dagen vi skal selge eiendelene og får nesten ingenting igjen, da tar vi et stort tap på strak arm og glemmer at det var dårlig økonomi i det. Vi eide da tross alt tingene, ikke sant?
En dyktig bedriftsleder lar ikke følelsene styre valget. Det som er viktig å avdekke, er selvfølgelig hva det koster å eie fremfor å låne eller lease. Det viktige er at nødvendig utstyr er på plass, ikke hvordan det ble finansiert.
Kapteinen på seilskipet lot ikke følelsene styre valgene. Han tok rasjonelle valg basert på fornuft. Om han hadde valgt seil i den trange havnen fordi det ga ham en god følelse, kunne det endt i en katastrofe.
Å bruke oppsparte midler er ikke gratis
Mange tror at å bruke egenkapitalen er gratis, men så er ikke tilfelle. Bruker du egenkapital til å kjøpe utstyr, må du også se på hvilken avkastning du kunne fått hvis du brukte pengene til andre formål. Om du investerer i salgsfremmende tiltak, vil du ofte få bedre avkastning. Selv ved å la pengene stå på konto, vil du få renter.
Dette er avkastning du ofrer ved å eie utstyret selv, og dette må du ta med i regnestykket når du sammenligner hvilken form for finansiering som er mest lønnsom.
Viktigheten av å ha likviditet
Den dyreste formen for finansiering en bedrift kan ha, er å binde opp pengene i utstyr. Dette er penger som skulle gått til å øke salgsinntektene. Og uten likviditet stanser alt opp. Man har ikke penger til å markedsføre seg, betale leverandører osv. Det blir fort en negativ spiral. Den dagen man bestemmer seg for å gå til banken for å be om et lån, kan det være for sent fordi negative regnskapstall leses med lupe av banken.
Første bud er derfor å bevare eksisterende likviditet slik at denne alltid er tilgjengelig når du trenger den. Å ha oppsparte midler på konto er en buffer som gir bedriften livsviktig handlefrihet.
Bruk kapitalen på riktig sted
Svært mange nystartede bedrifter investerer i utstyr de ikke hadde trengt å eie. Resultatet er at kassebeholdningen er slunken og at det er ingen midler igjen til å øke inntektene gjennom markedsføring eller ansettelser. Omsetningstapet er ofte større enn rentene ville ha vært ved å lease eller ta opp et lån. Bedrifter som leaser utstyret sitt, får derimot en rekke fordeler som er viktig i et konkurranseutsatt marked:
 • De får forutsigbare utgifter, og forutsigbarhet er alltid et gode
 • De får lavere skatt fordi staten betaler en andel av rentene
 • De har oppsparte midler til å bruke på markedsføring, ansettelser og andre tiltak som øker inntektene
 • De har frihet til å oppgradere til en bedre utstyrspark (se neste avsnitt)
Lavere skatt, bedre utstyr og salgsfremmende tiltak gjør at bedriften vil oppnå bedre resultater. Med andre ord er det svært viktig å bruke kapitalen på riktig sted.
Bedriftens utstyrspark påvirkes av dine finansvalg
Riktig utstyr utgjør et stort konkurransefortrinn. Det beste utstyret jobber mer rasjonelt og effektivt – og sparer deg for tid, penger og bekymringer. Driftskostnadene er naturligvis viktig å ta hensyn til.
Ved å lease utstyret kan bedriften oppgradere til bedre utstyr med jevne mellomrom – og fortsatt beholde samme månedsleie. Riktig utstyr kan også gjøre sluttkundene villige til å betale mer, fordi de opplever å få et bedre totalprodukt.
Bedrifter som velger å kjøpe utstyret, sitter ofte i en mer fastlåst situasjon. De må selv selge det utrangerte utstyret og blir sittende med gammelt og nytt utstyr om hverandre i en overgangsperiode. Det kan være utfordrende – både med hensyn til penger og manglende plass – og det ender ofte med at de får lite igjen for det gamle utstyret. Slike bedrifter venter gjerne for lenge med å oppgradere utstyrsparken. Det taper de på i form av ineffektiv drift og høye driftskostnader.
Lønnsomhetsanalyse
For å vite hvilken finansiering som er riktig, må man foreta en lønnsomhetsanalyse. Analysen skal gi svar på hvilken form for finansiering som gir høyest avkastning for bedriften. En god lønnsomhetsanalyse tar hensyn til følgende:
 • Alle fremtidige inntekter som følge av investeringen
 • Alle fremtidige kostnader som følge av investeringen
 • Hvordan finansieringen påvirker bedriftens skatteregnskap
 • Dine avkastningskrav (se neste avsnitt)
Vi kan hjelpe til med å lage en slik analyse hvor finansiering gjennom egenkapital sammenlignes med leasing/leie.
Sett avkastningskrav som står i forhold til risikoen
Hvis du tar pengene ut av banken og bruker oppsparte midler til å finansiere kjøp av utstyr, bør du ha et avkastningskrav som ligger en god del høyere enn bankrenten. Grunnen til dette er at du foretar en manøver som innebærer risiko.
Jo høyere risiko, desto høyere krav til avkastning. Det er ingen god grunn for å satse penger, hvis du aldri kan høste noen gevinst. Avkastningen skal stå i forhold risikoen, og da er det også viktig at du tar høyde for hvilken risiko du tar. Sett derfor et fornuftig avkastningskrav som er godt over bankens rente.