Alltid online

Vi gjør at løsningene dine alltid er online

Ved hjelp av vår web-teknologi er dine leasingløsninger alltid online for deg og dine kunder. I flere kanaler og på mange arenaer samtidig.

Våre tjenester er basert på vår innovative forretnings- og samhandlingsplattform IT Finans 365 (tidligere Spekter Online). Vi kan tilgjengeliggjøre og tilpasse våre løsninger til der hvor salgsdialogen mellom deg som leverandør, og dine kunder, finner sted. Det være seg i nettbutikken, i CRM systemet mens man snakker med kunden på telefon, direkte på mobiltelefonen i et kundemøte eller på andre arenaer.

Med IT Finans 365 senkes brukerterskelen og både kunder og selgere bruker rett og slett mye mindre tid på leasingprosessen og på administrasjon. I tillegg reduseres behovet for opplæring av selgerne og det gjør at de blir mer trygge og offensive på leasing som produkt.

Våre tekniske løsninger har fokus på å øke konkurransekraften til våre partnere ved å bruke rett teknologi. De prosessene vi ikke mener gir noen merverdi, har vi i mest mulig grad automatisert og forenklet slik at de ikke merkes eller vi har fjernet de helt.

Som en del av kartleggingen for å sette opp et partnerprogram gjør vi individuelle vurderinger over din bedrifts behov også når det gjelder bruk av vår teknologi.