Hva vi finansierer

IT Finans har fokus på leasing av løsøre

Det meste innen løsøre kan finansieres. I prinsippet gjelder dette alle investeringer over kr 50.000. Løpetiden på leasingavtalen er som regel den samme som den forventede levetiden til utstyret.

Er du usikker på om utstyret kan finansieres kan du gjerne ta kontakt med en av våre rådgivere. Vi leverer leasing utelukkende til bedriftsmarkedet og til offentlig sektor.

Områder hvor vi leverer leasingløsninger i dag:
 • Tradisjonell IKT
 • Software, tablets og mobiler
 • Medisinsk utstyr
 • Retail: Butikkinnredning, kjøleanlegg, disker, med mer
 • Industrielt utstyr: Produksjonsutstyr, matproduksjon, med mer
 • Fiskeindustri: Oppdrett og renseanlegg
 • Utstyr til skianlegg: Løypemaskiner, snøkanoner, med mer
 • Verkstedsutstyr: Løftebukker, diagnostikk, med mer
 • Treningsutstyr: Cardio og styrke samt garderobeskap og adgangskontroll
 • Kontormøbler: Diverse kontormøbler
 • Kassasystemer: Betalingsterminaler, komplette kassasystemer

Finansielle produkter:
Vi tilbyr flere finansielle produkter innen leasingfaget. Disse settes sammen avhengig av behov og ønsker.
 • Prosjektfinansiering. Samle opp innkjøp fra flere leverandører på en og samme leasingavtale. Når prosjektleveransen er ferdig startes leasingavtalen opp
 • Rammeavtale. Samle opp innkjøp over en lengre periode før leieavtalen startes opp. Det vanligste er hvert kvartal. I det neste kvartalet forlenger man eksisterende ramme eller man kan tegne en ny ramme
 • Finansiell lease
 • Operasjonell lease
 • Sale & Leaseback