Hvorfor leasing lønner seg

Hvorfor leasing lønner seg

Bør bedriften din betale for utstyret eller lease det? Her gir vi deg argumenter for hvorfor leasing er svært gunstig for de fleste bedrifter. Husk også at leasing er alternativet til å kjøpe – og ikke til å eie som mange tror. Eie er jo bare resultatet av å kjøpe.

Bedriften oppnår lavere skatt
Den første fordelen med å lease er at bedriften oppnår lavere skatt. For hver rentekrone bedriften betaler ved å lease, vil staten sponse samme prosentsats som bedriften har betalt i moms. Om bedriften foretar en lønnsomhetsanalyse, vil man se at skatten er en del av regnestykket.
Bedriften kan oppgradere til bedre utstyr
Riktig utstyr er viktig fordi det utgjør et stort konkurransefortrinn. Det beste utstyret jobber mer rasjonelt og effektivt – og sparer kunden for tid, penger og bekymringer. Riktig utstyr kan også være viktig for å øke de ansattes tilfredshet. Mange kunder vil også være mer betalingsvillige for de opplever å få et bedre totalprodukt.
Ved leasing kan bedriften oppgradere til bedre utstyr med jevne mellomrom uten at månedsleien økes. Ved kjøp sitter kunden i en mer fastlåst situasjon og må selv avhendige utstyret når nytt utstyr anskaffes. Bedrifter som kjøper sitt eget utstyr, vil derfor ofte vente for lenge med å oppgradere. Det taper de på i form av ineffektivitet og høye driftskostnader.
Bedriften beholder god likviditet
Likviditet er kjernen i de aller fleste bedrifter. Uten tilgang til penger stopper alt opp og kan i verste fall velte hele selskapet. Gode prosjekter, ideer eller investeringer strander da gjerne også. Det er helt avgjørende å ha god likviditet for å vokse og utvikle seg – og spesielt hvis man vokser raskt.
Bedriften unngår brannslokking
Uten likviditet stanser alt opp. Man får ikke betalt underleverandører eller lønn til ansatte. Følgelig begynner man å bruke mye av tiden på «brannslokking», noe som går ut over kjernevirksomheten. Dette unngår bedriften hvis man velger å lease utstyret fremfor å bruke oppsparte midler, og det blir lettere å fokusere på de riktige tingene i den daglige driften.
Bedriften kan gjøre salgsfremmende tiltak
Ved å frigjøre kapital – og ikke binde dem opp i utstyr – har bedriften økonomi til å investere i tiltak som øker inntektene. Man kan for eksempel ansette flere folk og kjøre markedskampanjer. Dermed bruker man pengene sine på en mye smartere måte. Pengene brukes nå på en slik måte at de gir bedre avkastning.
Andre fordeler som bedriften får ved å lease
  • Ingen forskuttering av merverdiavgift
  • Bedre forholdstall i balansen
  • Binder ikke selskapets pantesikkerheter
  • Enklere tilgang til ekstern kapital i tøffere perioder
Bedriften oppnår en positiv spiral
Hva er effekten av lavere skatt, bedre utstyr, bedre likviditet og salgsfremmende tiltak? Jo, det er at bedriften oppnår bedre resultater. Man er inne i en positiv spiral som skyldes at man valgte leasing fremfor kjøp.