Tilpasset partnerprogram

Et partner-, white label-, eller joint venture program er summen av våre tjenester til leverandøren, salgsapparatet til leverandøren, og som vi sammen tilbyr dine kunder. Vi kan tilpasse våre salgsrutiner og web-teknologi slik at disse integreres i de salgssystemer- og salgsprosesser man bruker til daglig.

Videre kan vi lage partnerprogram som skaper sterkere identitet blant selgerkorpset og som gjør at samarbeidet mellom selgerne, og mellom selgerne og kundene blir enda bedre.

Når vi setter opp et partnerprogram gjør vi individuelle vurderinger over din bedrifts behov. Ta gjerne kontakt med oss i dag så kan vi se på hvilke behov akkurat din bedrift har.

Våre ansatte har jobbet med leasing og utviklet partnerprogrammer i over 25 år. Vi har implementert disse løsningene både nasjonalt og internasjonalt med stor suksess.