Våre verdier

Våre verdier

Hvordan vi gjør ting er like viktig

Vi stiller på en positiv måte strenge krav til oss selv i forhold til hvordan vi utfører jobben vår til daglig. Vi ser at sluttproduktet vi leverer i markedet er summen av innsatsen til alle de ansatte og hvilke verdier vi styrer etter.

Siden vi samarbeider med banker til daglig, prøver vi å stille like strenge krav til oss selv som om vi var en bank. Det gjelder særlig håndtering av bedrifts- og personsensitive opplysninger, leasingrutiner og sikkerhet.

Våre interne retningslinjer - eller verdier - skal til enhver tid gjennomsyre alt vi gjør.

Våre verdier:

  • Ha det gøy på jobb
  • Ha høy personlig integritet
  • Aldri ta viktige beslutninger alene
  • Yte god service og være tilgjengelig
  • Skape verdi for partnere
  • Være en trygg partner med lav risiko